Get Adobe Flash player
Banner

1. kolo II. ligy sk. A 2016 - Propozice

Pohár-Divize - Propozice
Propozice na 1. kolo II. ligy sk. A 2016
Pořádá odbor LRU feeder Jihočeského územního svazu s pověřením Rady ČRS,
SO LRU feeder.
logo1
Termín závodu:
30.4.-1.5.2016

Místo závodu:
421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí v Hluboké nad Vltavou. Voda mírně tažná až tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 1,5 - 2 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.

Organizační výbor:
Ředitel závodu: Jan Tíkal
Garant závodu: Vítězslav Toman
Hlavní rozhodčí:
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu.


Časový harmonogram (dle přílohy 2 soutěžního řádu 2016):


Pátek 29.4.2016
Možnost tréninku. Trať nebude uzavřena. Nutné dodržovat „rybářský řád“.
V sobotu před závodem není podle aktuálně platných řádů LRU feeder trénink přípustný.


Sobota 30. 4. 2016

8:00 – 9:00 sraz, prezence, losování a přesun k sektorům
9:00 – 9:30 oficiální zahájení závodů
9:30 – 10:00 losování
10:00 – 10:30 přesun k sektorům
10:30 1. signál – příprava, vstup do sektorů
11:00 2. signál – kontrola návnad a nástrah
11:50 3. signál – krmení
12:00 4. signál – začátek . kola závodu
16:55 5. signál – 5 min. do konce 1. kola závodu
17:00 6. signál – konec 1. kola závodu – vážení


Neděle 1.5.2016

7:00 sraz na závodním úseku

8:00 losování

8:30 přesun k sektorům

9:00 1. signál – příprava, vstup do sektorů

9:30 2. signál – kontrola návnad a nástrah

10:20 3. signál – krmení

10:30 4. signál – začátek 2. kola závodu

15:25 5. signál – 5 min. do konce 2. kola závodu

15:30 6. signál – konec 2. kola závodu – vážení

17:00 vyhlášení výsledků, předání cen


Upozornění na novou úpravu závodního řádu 2016:
VI. Signály
1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.


Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí. Soutěžní a závodní řád 2016 byl aktualizován. Pořadatelé doporučují přečíst změny hlavně závodního řádu.
Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder s platnou známkou na rok 2016
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).
Výtah ze závodního řádu 2016:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Startovné a přihlášky:
Úhrada startovného a odeslání přihlášky nejpozději do 15.4.2016. Přihlášku s instrukcemi obdrží kapitáni týmů, které postoupily v roce 2015 z divize do II. ligy.


Místo srazu:
https://mapy.cz/s/y4ED

49.0451017N, 14.4473889E


V místě srazu bude vyhrazen prostor ke stanování (s toaletami). Tamtéž bude možné i parkování.

2016-04-16_hluboka_1_kp_1_divise 

2016-04-16_hluboka_1_kp_1_divise2

2016-04-16_hluboka_1_kp_1_divise3

 

Výhry:
Poháry dle soutěžního řádu 2016.


Občerstvení bude zajištěno po oba dva dny minimálně od rána do konce vážení nebo vyhlášení (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj). Ubytování organizátor nezajišťuje.
Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny.


Další informace k tomuto závodu na tel. 725 976 883 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Aktualizováno (Úterý, 19 Duben 2016 20:57)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 147666
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 3