Get Adobe Flash player
Banner

2. kolo KP 2016 - Planá n. Luž.

Pohár-Divize - Propozice

2. kolo jihočeského krajského přeboru

Jihočeského územního svazu 2016 v LRU feeder 

Pořádá odbor LRU feeder Jihočeského územního svazu

s pověřením Rady ČRS,

SO LRU Feeder a feeder team LUŽNICE

poradatele


splavek-novylogo-seidl---Barva

Propozice 

Termín závodu:

18.6.2016

Místo konání závodu:

421 036 – Lužnice 5 – trať v nadjezí v Plané nad Lužnicí. Voda mírně tažná až tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 1,5 - 2 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.

 

Místo srazu:

https://mapy.cz/s/Imhu

GPS: 49°21'3.387"N, 14°42'12.555"E

 

Organizační výbor:

 

Ředitel závodu: Šimánek Petr

Garat: Pešek Emil

Hlavní rozhodčí: Gola Marek

Jury: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Časový harmonogram::

Sobota 18.6.2016

06;30 Sraz, prezentace, zahájení

07;00 Losování 1. kola závodu

07;30 Přesun k sektorům

08;00 1. signál – příprava, vstup do sektorů

08;30 2. signál – kontrola krmení

09;20 3. signál – krmení

09;30 4. signál – začátek 1. kola závodu

12;25 5. signál – 5 min. do konce 1. kola závodu

12;30 6. signál – konec 1. kola závodu – vážení

 

13;30 Losování 2. kola závodu

14;00 1. signál – příprava, vstup do sektorů

14;30 2. signál – kontrola krmení

15;20 3. signál – krmení

15;30 4. signál – začátek 2. kola závodu

18;25 5. signál – 5 min. do konce 2. kola závodu

18;30 5. signál – konec 2. kola závodu – vážení

19;30 Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Upozornění na novou úpravu závodního řádu 2016:

VI. Signály

1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu. Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

 

Pravidla závodu:

Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí. Soutěžní a závodní řád 2016 byl aktualizován. Pořadatelé doporučují přečíst změny hlavně závodního řádu.

Všichni závodníci musí mít:

- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru (v ní před započetím lovu zapsanou docházku) a sportovní registraci LRU feeder (pro divizi nutná platná známka 2016).

Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.

Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

 

Výtah ze závodního řádu 2016:

VII. Vážení úlovků

3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).

5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.

X. Sankce

3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.

 

Přihlášky a startovné:

Přihlášení nejpozději do 13.6.2016 MAILEM na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o závodě na telefonu: 603 203 962 (Emil Pešek)

Přihlášky posílejte ve tvaru:

Příjmení a jméno, MO, číslo registrace.

!!! Zaslání přihlášky a tím potvrzení účasti je nutné i pro závodníky,

kteří hradili všechny kola KP najednou !!!

Startovné 1. kola krajského přeboru: 150 Kč.

Startovné na všechny 4. kola krajského přeboru: 400 Kč

Při pozdější neúčasti se již zaplacené startovné nevrací.

Krajský přebor je otevřenou soutěží jednotlivců. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu, ale hlásit se na místě v den konání závodů nelze.

Ceny pro vítěze:

Poháry pro první tři místa KP

Poháry pro vítěze sektorů

Pohár pro nejmladšího účastníka závodu

 

Věcné ceny sponzorů:

 SPLAVEK.CZ

Jan Seidl – Ráj rybářů

RP v Ternu – Č.Budějovice (Radek Baloun)

Adélka a.s.

splavek-novylogo-seidl---barva

 

Občerstvení bude zajištěno minimálně od rána do konce vážení nebo vyhlášení (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj). Ubytování organizátor nezajišťuje.

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

 

Trať:

trat-plan

 

Pravá část tratě:                                        Levá část tratě:

0013    0014         

Aktualizováno (Pátek, 10 Červen 2016 18:25)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 156484
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 9