Get Adobe Flash player
Banner

Bližší podmínky k RŘ - Jižní Čechy

Podklady pro výuku

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM PLATNÝM NA REVÍRECH ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

1. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, lipana podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm, okouna říčního (Perca fluviatilis) na 15 cm.
2. Pokud má MO ČRS, podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí část revíru se statutem "místního významu", organizuje si způsob vydávání zvláštních místních povolenek a evidenci úlovků a sama si hradí i zarybňování.
3. Hospodář MO ČRS může po projednání ve výboru hájit část revíru nebo celý revír až po dobu 14 dní od vysazení ryb, dále po dobu nezbytně nutnou v době nepříznivých podmínek, úhynů ryb, nebo v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na rybářském revíru. Tuto skutečnost vyznačí MO ČRS na přístupových cestách tabulemi, v případě hájení po vysazení nejméně dva dny před vlastním hájením.
4. Parma obecná je celoročně hájena,
sumec velký je hájen v období 1. 1. - 15. 6. a v období 1. 11. - 31. 12.,
okoun říční je hájen v období 1. 1. - 30. 4.
5. Při lovu ryb platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).
6. Uživatel revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část; tuto skutečnost vyznačí na přístupových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.
7. Lovící, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
8. V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
9. V mimopstruhových revírech si může lovící ponechat v jednom dni nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace.
10. Při lovu na umělou mušku nebo muškařením je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Od 1. 1. do 15. 6. je povoleno používat streamery o velikosti max. 5 cm.
11. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.
12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!
13. Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (sp. zn. OZZL 37596/2013/pelh) a Správy CHKO Třeboňsko (č. j. SR/0021/TR/2010-3) se povoluje na revírech v působnosti KÚ Jihočeský kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat přisvojené kusy do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) bezprostředně po jejich ulovení a ponechání si (označit "ponechán") a rovněž kusy vrácené do revíru, včetně kusů menších, než je nejmenší lovná míra (označit "vrácen"). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého a jelce jesena v jednom dni.
14. Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle výsledků kárného řízení.
15. Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku. Toto ustanovení neplatí pro revíry Rady ČRS (ÚN Orlík a ÚN Trnávka).
16. Druhy ryb, které mají stanovenu lovnou míru, je dovoleno porcovat až po odchodu od vody.
 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 96440
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 61