Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Změny bližších podmínek Jč ÚS 2017

Legislativa

 

Vzhledem k tomu že rybářský řád, soupis revírů a bližší podmínky pro výkon rybářského práva byl vydán na roky 2016 - 2017, proto budou opět vydány změny v RŘ, soupisu revírů a bližších podmínek formou doplňku.

Zde jsou uvedeny změny pro rok 2017.

 

Změny bližších podmínek výkonu rybářského práva – doplněk Soupisů revírů pro rok 2017

 

Změna textu: Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm.


 

Nový text: Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen).


Nový text: Hájení okouna říčního od 1. 1. do 15. 6. (změna vyhlášky 197/2004 – č. 123/2016 Sb.


Nový text Na P revírech je povolen lov ryb na plavanou nebo položenou pouze s nástrahou rostlinného původu, nebo na imitaci rostlinné nástrahy

 

 Doplnění textu: 421200 – Vltava 30 – 32 ÚN Lipno – na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8. 2017. Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:

 

- osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

- osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

- osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod do 04:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,

- lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po přívoz v Horní Plané po obou březích,

- lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví - Hůrka),

- lov ryb povolen v úseku od přívozu v Horní Plané po hráz ÚN Lipno pouze z levého (východního) břehu. Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

 

Nový revír: 421104 – Korunský rybník – MO Milevsko 4,45 ha; nový rybářský revír. Hráz GPS: 49.4628714N,

14.3642122E.

Nový revír: 421105 – Rybník Pustý – MO Blatná 6,16 ha; nový rybářský revír. Hráz GPS: 49°25´52.2´´N, 13°52´47.0´´E

 

Změna textu: 421 040 – oprava GPS horní hranice potoka Říčky: 49°04´07.234´´N, 14°42´55.647´´E


Nový doplněk: 421089 – Blanice Vodňanská 6 ÚN Husinec – zákaz rybolovu od vtoku řeky Blanice do nádrže po hranici se pstruhovým revírem (označeno cedulemi) v době od 1. 12. do 31. 12 a od 1. 1. do 15. 4.

 

Nový doplněk: 421100 – Otava 4B – Na nádrži Slaník je rybář povinen si první dva ulovené sumce dosahující lovné míry ponechat a nevracet je do revíru.

 

Nový doplněk: 421037 – Lužnice 6, 421013 – Černovický potok 1 a 421014 – Černovický potok 2 – na těchto revírech je lov na umělou mušku nebo lov muškařením povolen pouze za použití muškařského prutu a muškařského navijáku s muškařskou šňůrou. Na těchto revírech je zákaz vláčet streamery v období od 1. 1. do 15. 6.

 

Úprava textu: 421056 – Otava 4 – oprava hranice Volyňky (jízek pod silničním mostem), jejíž část je součástí revíru: K: GPS: 49°15´46.462´´, 13°54´23.157E. Vymezení celoročního zákazu rybolovu od lávky u hradu: GPS: Z:49°15´527´´N, 13°53´984´´E, K:49°15´488´´N, 13°53´699´´. Na celém revíru platí zákaz brodění od 1. 1. do 31.

5. a od 1. 12. do 31. 12. včetně. Sportovní úsek revíru z Dražejova do Katovic byl zrušen, možno lovit všemi povolenými způsoby.

 

Změna textu: 423047 – Volyňka 1 - oprava dolní hranice (jízek pod silničním mostem): Z: GPS: 49°15´46.462´´, 13°54´23.157´´E

 

Nový doplněk: 421087 – Žirovnička 3 - zavedení režimu K70


Změna textu: 421068 – Tismenice 1 – nádrž Jordán – na nádrži i nadále platí lov pouze na rostlinné nástrahy a hájení štiky, candáta a sumce

 

Změna textu: 421073 – Vltava 21 – 22 ÚN Hněvkovice – místní povolenky se na tento revír nevydávají. K revíru nepatří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou 3,8 ha na levém břehu, které je od roku 2016 samostatným revírem místního významu.

 

Změna textu: 421029 – Ledenické důlní propadliny – 5,4 ha: Růžovská propadlina není od roku 2016 součástí revíru.

 

Nový doplněk: 421090 - Vltava 20 – ÚN Kořensko – místní povolenky se na tento revír nevydávají

 

Změna textu: 421092 - Vltava 26C – revír od roku 2016 zrušen.

 


 

 

Změna textu: 421039 - Lužnice 7B – Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.

 

Vlkovská pískovna

v k. ú. Vlkov 46 ha

GPS: 49°10´21.332´´N, 14°42´46.467´´E

 

Jezero Veselí I

v k. ú. Veselí nad Lužnicí

GPS: 49°10´18.172´´N, 14°42´32.57´´E

 

Jezero Veselí

v k. ú. Veselí nad Lužnicí

GPS: 49°10´21.289´´N, 14°42´45.369´´E

 

Jezero Horusice

v k. ú. Horusice

GPS: 49°9´14.045´´N, 14°42´35.772´´E

 

Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č.289/1995 Sb., zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace s výjimkou označených parkovišť.

Všechna ostatní ustanovení, s výjimkou zrušeného zákazu používání plavidel, zůstávají v platnosti. Jezero Horusice I vyčleněno jako samostatný revír.

Změna textu: 421103 - Horusice I – Přítok Vltavy. Revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Jezero Horusice I v k. ú. Vlkov GPS: 49°9´14.045´´N, 14°42´35.772´´E

Zákaz lovu z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán. Zákaz vstupu a rybolovu v prostoru těžebních prostorů a stavenišť, které jsou vyznačeny cedulemi.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

 


 

 

Nový doplněk: 481099 - Rybník Dolejší - Revír ČRS, z. s., Rady: GPS 49°25'27.986"N, 14°12'3.334"E Ryby lze lovit na rybníku Dolejší v k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Při lovu ryb na rybníku platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími odlišnostmi:

Lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením jsou zakázány. Při lovu ryb je povolena pouze jedna udice s jedním návazcem a jednoduchým háčkem.

Držitel celorepublikové, celosvazové a územní mimopstruhové povolenky si může ponechat jednou za 7 dní max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína.

Držitel místní povolenky si může ponechat na jednu povolenku max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína.

Porušení těchto podmínek lovu ryb je důvodem pro zadržení povolenky (pověření k lovu ryb).

Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky všech územních svazů ČRS a místní povolenky. Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit na recepci hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel. 382 285 659) nebo na středisku ČRS Štědronín. Na recepci hotelu si lze zapůjčit i udici k lovu ryb.

 

Doplněk do Soupisu revírů 2017 – SRŠ Vodňany

První kus každého uloveného a ponechaného druhu ryby je rybář povinen ihned zapsat do úlovkového lístku. Počet a hmotnost ulovených a ponechaných jednotlivých druhů ryb pak zapíše před odchodem od vody.

 


Změna textu: Členský příspěvek (známka) je člen povinen zaplatit do konce dubna

Aktualizováno (Pondělí, 05 Prosinec 2016 23:01)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379859
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 14