Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Propozice - KP + Divize - 2018 Č. Vrbné

Pohár-Divize - Propozice

hlavicka

 


PŘIHLÁŠKA PRO DIVIZNÍ TEAMY KE STAŽENÍ ZDE: icon_pdf

 

Termín závodu:
12.5. -13.5.2018


Místo závodu:
421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí v Českém Vrbném. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-4 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Radek Křenek

Garant závodu: Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí: Marek Gola
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Popis závodů:

1. kolo divize JčÚS - závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS Jihočeského Územního svazu.

1. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Divize je hodnocena samostatně, jedná se o bodovaný závod pro účastníky. Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů.


Časový harmonogram:

Pátek 11.května 2018 - Příjezd, ubytování a tréning (do 20,00 hod.)

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není

povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20,00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !


Sobota 12.května 2018

 

08:30 – 09:00                        Sraz, prezentace
09:00 - 09:30                         Ustanovení JURY a Losování
09:30 – 10:30                        Přesun k sektorům
10:30                                    1. signál – začátek přípravy
10:30 – 11:50                        Příprava
11:00                                    2.signál kontrola krmení
11:50                                    3.signál-krmení
12:00                                    4. signál začátek 1. kola závodu
16:55                                    5. signál - 5 min. do konce kola
17:00                                    6. signál konec 1. kola, vážení
17:00                                    Vážení 1. kola závodu

Neděle 13.května 2018

 

07:00 - 07:30                        Sraz na závodním úseku
07:35                                    Losování
08:00 – 09:00                        Přesun k sektorům
09:00                                    1.signál začátek přípravy
09:00 – 10:20                        Příprava
09:30                                    2.signál kontrola krmení
10:20                                    3.signál-krmení
10:30                                    4. signál - začátek 2.kola závodu
15:25                                    5. signál - 5 min. do konce kola
15:30                                    6. signál - konec 2. kola
15:30 - 17:00                        Vážení
17:00                                    Vyhlášení výsledků, předání cen

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.


Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:

VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Přihlášky a startovné (POZOR!! Přihlášky na KP a Divizi se posílají každá jinam): 


Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) mailem na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 10.května 2018

Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace.


Startovné 1. kola krajského přeboru pro předem přihlášené je:  300,- Kč.

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné: 400,- Kč

 

Krajský přebor je otevřenou soutěží jednotlivců. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za oba závody KP najednou

 

Přihlášení do závodu Divize družstev JčÚS mailem na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 10.května 2018

Přihlášky posílejte na formuláři, který naleznete na stránkách WWW.JCFEEDER.CZ pod odkazem „Sekce závodní feeder > Přihláška divize 2018“.
Startovné na obě kola divize pro 1 družstvo předem přihlášené je: 1.500,-Kč.
Družstvo, které se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné: 1.800,- Kč


Divize družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družtev. Startovné se hradí na místě konání závodu.

Místo srazu: https://mapy.cz/s/2AES7

Trať: https://mapy.cz/s/2AEQ5

Parkování: https://mapy.cz/s/2AEUv

 

https://mapy.cz/s/2AEWj

 

Místo ubytování: https://mapy.cz/s/2AEXS


Možnosti ubytováni: camping, hostel nebo pokoje se sociálním zařízením

Výhry:
poháry pro první tři místa tohoto kola Divise
poháry pro první tři místa tohoto kola KP

poháry pro vítěze sektorů

Pohár pro nejlepšího závodníka do 15-ti let (U14)

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

 

Důležité!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Pokud budete mít zájem o ubytování je třeba rezervace na tel. čísle +420 731 410 796

camping, hostel nebo pokoje se sociálním zařízením.


Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).


Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu:
Marek Paulovič: 774 955 711 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Emil Pešek: 603 203 962 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

 

Trať:

trat


Parkování:
park1
park2

Kemp:
kemp

Aktualizováno (Pátek, 27 Duben 2018 12:52)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379945
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 11