Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Propozice - KP + Divize - 2018 Nový Dvůr

Pohár-Divize - Propozice

hlavicka

Termín závodu:
29. - 30.9.2018


Místo závodu:
421 090 – Vltava 20 (Nový Dvůr) – trať je nad rozvodím Lužnice a Vltavy a nachází se na Lužnickém rameni. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-5 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Radek Křenek

Garant závodu: Emil Pešek

Hlavní rozhodčí: Roman Psohlavec
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Popis závodů:

2. kolo divize JčÚS - závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS Jihočeského Územního svazu.

2. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Divize je hodnocena samostatně, jedná se o bodovaný závod pro účastníky. Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů.


Časový harmonogram:

Pátek 28. září 2018 - Příjezd, ubytování a tréning (do 20,00 hod.)

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není

povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20,00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

Sobota 29. září 2018

08:30 – 09:00

09:00 - 09:30

09:30 – 10:30

10:30

10:30 – 11:50

11:00

11:50

12:00

16:55

17:00

17:00

Sraz, prezentace

Ustanovení JURY a Losování

Přesun k sektorům

1. signál – začátek přípravy

Příprava

2.signál kontrola krmení

3.signál-krmení

4. signál začátek 1. kola závodu

5. signál - 5 min. do konce kola

6. signál konec 1. kola, vážení

Vážení 1. kola závodu

 

Neděle 30. září 2018

07:00 - 07:30

07:35

08:00 – 09:00

09:00

09:00 – 10:20

09:30

10:20

10:30

15:25

15:30

15:30 - 17:00

17:00

Sraz na závodním úseku

Losování

Přesun k sektorům

1.signál začátek přípravy

Příprava

2.signál kontrola krmení

3.signál-krmení

4. signál - začátek 2.kola závodu

5. signál - 5 min. do konce kola

6. signál - konec 2. kola

Vážení

Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

 

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

 Výtah ze závodního řádu:

VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Přihlášky a startovné: 


Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) POUZE mailem na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 27. září 2018

Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace.


Startovné jednoho kola krajského přeboru pro předem přihlášené je:  300,- Kč.

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné: 400,- Kč

 

Krajský přebor je otevřenou soutěží jednotlivců. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu.

 

Přihlášení do závodu družstev:

Závodu se mohou zúčastnit pouze družstva, jejichž kapitáni byly přihlášeni již v prvním kole.
Divize družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družtev.

Místo srazu: https://mapy.cz/s/1W2t7

Trať: https://mapy.cz/s/1W2p8

Parkování: https://mapy.cz/s/1W2s5

Možnosti ubytováni: camping,

Výhry:
- poháry pro první tři místa 2. kola Divise

- poháry pro první tři družstva - finále Divise
× poháry pro první tři místa 2. kola KP

× poháry pro první tři místa - finále KP
× poháry pro vítěze sektorů

× pohár pro nejlepšího dítě do 15-ti let tohoto kola KP

× poháry pro tři nejlepší děti do 15-ti let - finále KP

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od JčÚS, odboru LRU Feeder JčÚS a sponzorů závodu.

  

Důležité!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Přespat je možné na louce u tratě ve stanech.


Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).


Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu: Emil Pešek: 603 203 962 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Radek Křenek:   728 660 278 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

trat

Aktualizováno (Pondělí, 10 Září 2018 20:05)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379827
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 13