Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Propozice - Duo feeder cup 2019

Ostatní závody - Propozice

duo-hlavicka

Termín závodu:
22. června 2019


Místo závodu:
421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí Hluboká nad Vltavou. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-3 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, karas obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Radek Křenek

Garant závodu: Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí: Roman Psohlavec
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Popis závodů:

Volný závod dvojic - rybolovná technika: feeder

Oba členové týmu budou sedět na jednom místě cca 20m.

Každý ze závodníků vkládá ulovené ryby do svého vezírku, a každý se váží zvlášť, po té se obě hmotnosti sčítají.

Budou vyhlášena nejlepší družstva.

Losování:

Losování proběhne podle časového harmonogramu tak, týmy, které v 1.kole budou sedět v prostředku, budou losovat do 2.kola z krajních míst a obráceně.

Podle obsazenosti bude trať rozdělena do dvou a více sektorů.

Časový harmonogram:

Pátek 21.6.2019 - Příjezd, ubytování a tréning

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není

povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20;00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

Sobota 22.6. 2019

09:00               Sraz, prezentace
09:30                Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava

10:50               Krmení

11:00 - 15:00   1.kolo závodu

14:55               5.minut do konce 1.kola

15:00              Konec 1. kola

15:00              Vážení

16:00              Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava

17:50              Krmení

18:00 - 22:00   2.kolo závodu

21:55               5.minut do konce 2.kola

22:00               Konec 2. kola

22:00               Vážení

23:00               Vyhlášení a předání cen

Časy jsou jen orientační, v průběhu závodu se mohou měnit!!!

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
Po signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího.

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.

Přihlášky a startovné:


Přihlášení do závodu mailem na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 20.6. 2018

Informace o závodu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace a název týmu
Startovné závodu: 600 Kč za tým

Závod je otevřenou soutěží dvojic. Startovné se hradí na místě konání závodu, hlásit se do závodu, lze i na místě za zvýšené startovné: 800Kč za tým

Místo srazu: https://mapy.cz/s/3sEpG

Trať:          https://mapy.cz/s/3sEpH
Parkování: https://mapy.cz/s/3sEpI
Možnosti ubytováni: camping: https://mapy.cz/s/3sEpJ

Výhry:

- poháry pro první tři týmy
- věcné ceny

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

Důležité!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Je možnost postavení bivaků, stanů i karavanů kousek od závodní tratě.


Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).


Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu: Marek Paulovič: 774 955 711 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Aktualizováno (Pondělí, 27 Květen 2019 21:08)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 381053
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 5