Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Propozice - KP + Divize - 2019 Hluboká n.Vlt

Pohár-Divize - Propozice

hlavicka

 

Termín závodu:
12.10.2019


Místo závodu:

421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí Hluboká nad Vltavou. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-3 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, karas obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Emil Pešek

Garant závodu: Jiří Svoboda

Hlavní rozhodčí: Marek Gola
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Popis závodů:

2. kolo divize JčÚS - závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS Jihočeského Územního svazu.

2. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Divize je hodnocena samostatně, jedná se o bodovaný závod pro účastníky. Losování KP proběhne ihned po losování divize. KP je hodnocen samostatně nebodovaný závod.

Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů. 


Časový harmonogram:

Pátek 11. října 2019 - Příjezd, ubytování a tréning (do 20,00 hod.)

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není

povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20,00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

Sobota 12. října 2019 

6:00 – 6:30                           Sraz, prezentace, zahájení

6:30 – 7:00                           Losování 1. kola

7:00 – 7:30                           Přesun k sektorům

7:30                                       1. signál – příprava, vstup do sektorů

8:00                                     2. signál – kontrola krmení

8:20                                     3. signál – krmení

8:30                                     4. signál – začátek 1. kola závodu

11:25                                   5. signál – 5 min. do konce 1. kola závodu

11:30                                    6. signál – konec 1. kola závodu – vážení

11:30– 12:30                        Losování 2. kola – Přesun k sektorům

12:30                                    1. signál – příprava, vstup do sektorů

13:00                                   2. signál – kontrola krmení

13:20                                   3. signál – krmení

13:30                                   4. signál – začátek 2. kola závodu

16:25                                   5. signál – 5 min. do konce 2. kola závodu

16:30                                    5. signál – konec 2. kola závodu – vážení

18:00                                    Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály

1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.


Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:

- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná pouze pro start v KP)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.

 

Přihlášky a startovné:


Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) mailem na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 10. října 2019

Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace.


Startovné 2. kola krajského přeboru pro předem přihlášené je:  300,- Kč.

Startovné 2. kola krajského přeboru pro děti do 15-ti let (U14) je 100,-Kč

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné: 400,- Kč

 

Krajský přebor je otevřenou soutěží jednotlivců. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za oba závody KP najednou.

 

Přihlášení do závodu Divize družstev JčÚS:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 5.května 2019

2. kola divize se mohou zúčastnit pouze družstva, která se zúčastnila kola prvního.
Divize družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družstev.

Místo srazu: https://mapy.cz/s/3sEpG 

Trať: https://mapy.cz/s/3sEpH
Parkování: https://mapy.cz/s/3sEpI
Možnosti ubytováni: camping: https://mapy.cz/s/3sEpJ


Možnosti ubytováni: camping u závodní trati nebo v soukromí v okolí Hluboké n. Vlt..

Výhry:
- poháry pro první tři místa 2. kola Divise

- poháry pro první tři družstva - finále Divise
× poháry pro první tři místa 2. kola KP

× poháry pro první tři místa - finále KP
× poháry pro vítěze sektorů

× pohár pro nejlepšího dítě do 15-ti let tohoto kola KP

× poháry pro tři nejlepší děti do 15-ti let - finále KP

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od JčÚS, odboru LRU Feeder JčÚS a sponzorů závodu.

 

Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).


Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu: Emil Pešek: 603 203 962 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Aktualizováno (Čtvrtek, 24 Říjen 2019 02:17)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 381023
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 3