Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

1. kolo KP + KP družtev JčÚS - 2020

Pohár-Divize - Propozice

propozice1

Termín závodu:
20. – 21.6.2020


Místo závodu:

421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí v Českém Vrbném. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-4 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:          Radek Křenek

Garant závodu:          Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí:         Psohlavec Roman
JURY:                       bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:

1. kolo KP družstev JčÚS - závod tříčlenných družstev BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

1. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS - BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

Ročník závodů 2020 se skládá ze tří dvoudenních kol (6 jednodenních závodů) pro jednotlivce i družstva (vždy ve stejném termínu a na stejném revíru). Ze soutěže jednotlivců vzejde po třetím kole „Vítěz KP JčÚS 2020“ a ze soutěže družstev „Vítěz družstev KP JčÚS 2020“.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Závod družstev je hodnocen samostatně, jedná se o nebodovaný závod pro účastníky. Losování KP jednotlivců proběhne ihned po losování soutěže družstev. KP je hodnocen samostatně jako nebodovaný závod.

Z důvodu prevence přenosu Covid-19 bude losovat za všechny účastníky pouze jeden vybraný závodník. 

Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů.


Opatření proti šíření koronaviru – SARS CoV-2 (COVID-19) 

- ROUŠKY - od prezentace až do přesunu k sektorům jsou povinni závodníci, doprovod i pořadatelé používat roušku či jiné zakrytí úst a nosu. Stejné pravidlo platí i pro přestávku, vážení, vyhlášení výsledků apod.. V případě vyhlášení výsledků je možné ochranu obličeje dočasně sejmout pro účely fotografování.

- LOSOVÁNÍ - provede za všechny závodníky jeden vybraný pořadatel.

- ROZESTUPY - prosíme závodníky, aby při prezentaci, losování, vyhlášení výsledků a nebo i jenom při osobních debatách s kolegy zachovávali rozestupy 1,5 – 2 metry.

- DESINFEKCE - ve stanu pořadatelů a na mobilní toaletě bude pro účastníky závodu zajištěna desinfekce na ruce.

- OBČERSTVENÍ - z hygienických důvodů pořadatel nebude zajišťovat občerstvení formou bufetu, ale zajistí nápoje v PET láhvích, které si bez obsluhy budou závodníci moci vyzvednout ve stanu pořadatelů a zaplatit. Prosíme proto závodníky, aby si sebou vzali dostatek drobných mincí (5,-, 10,- a 20,-Kč).

Prosíme závodníky i doprovod aby výše uvedená pravidla dodržovali a to s ohledem jak na svoje zdraví, tak zdraví svých kolegů závodníků.


Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) i závodu družstev mailem na: 

zavod (zavináč) jcfeeder.cz nejpozději do 16.června 2020

Přihlášky posílejte ve tvaru:   jméno a příjmení, MO, číslo registrace. !! ROK NAROZENÍ !!

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního Onemocnění“, které je součástí těchto propozic!!!!


Startovné 1.
kola krajského přeboru JEDNOTLIVCŮ pro předem přihlášené je:  300,- Kč

Startovné 1. kola krajského přeboru DRUŽSTEV pro předem přihlášené je:  100,- Kč / závodník

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné + 100,-Kč za každou soutěž do které jsou přihlášeni

Krajský přebor jednotlivců je otevřenou soutěží. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).

Krajský přebor družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družstev. Startovné se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).

PŘÍJEZD K ZÁVODNÍ TRATI A PARKOVÁNÍ!!!!! 

Na louku k trati je vjezd povolen pouze od pátku 19.6. do neděle 21.6.2020. Za vjezd a parkování na louce bude účtováno 100,-Kč za celý víkend, které jsou splatné se startovným.

Jízda po louce je povolena v jednom pruhu v blízkosti potoka. Parkování pouze na vyznačeném místě.

Opatření je z toho důvodu že louka je soukromá a jsou to podmínky pana majitele, aby nás na svůj pozemek pouštěl i v následujících letech.

Děkujeme, že budete pravidla pro vjezd a parkování dodržovat.

Mimo uvedené dny je vjezd a parkování na louce ZAKÁZÁNO!!!!

Časový harmonogram:

Pátek 19. června - Příjezd, ubytování.

Oficiální trénink v prvním kole NENÍ povolen, ale závodníci mohou na vlastní nebezpečí využít celé délky závodní tratě formou soukromého lovu.  V pátek NENÍ povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích! Již v pátek 19.6. platí pro přihlášené závodníky výjimka od výboru JčÚS z BPVRP týkající se definice „Lovu na položenou“ ve smyslu že JE POVOLEN „Pevný páternoster“.

 

Po 20;00 je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán!

Sobota 20.června 2020 

08:30 - 09:00              Sraz, prezentace
09:00 - 09:30              Ustanovení JURY a Losování
09:30 - 10:30              Přesun k sektorům
10:30                          1. signál – začátek přípravy
10:30 - 11:50              Příprava
11:00                          2.signál kontrola krmení
11:50                          3.signál-krmení
12:00                          4. signál začátek 1. kola závodu
16:55                          5. signál - 5 min. do konce kola
17:00                          6. signál konec 1. kola, vážení
17:00                          Vážení 1. kola závodu

Neděle 21.června 2020

07:00 - 07:30              Sraz na závodním úseku
07:30                           Losování
08:00 - 09:00              Přesun k sektorům
09:00                          1.signál začátek přípravy
09:00 - 10:20              Příprava
09:30                          2.signál kontrola krmení
10:20                          3.signál-krmení
10:30                          4. signál - začátek 2.kola závodu
15:25                          5. signál - 5 min. do konce kola
15:30                          6. signál - konec 2. kola
15:30 - 16:00              Vážení
17:00                          Vyhlášení výsledků, předání cen

Výhry:
poháry pro první tři místa tohoto kola KP družstev
poháry pro první tři místa tohoto kola KP jednotlivců

poháry pro vítěze sektorů

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály

1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:

- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán a potvrzen závodníkem Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Důležité!!! 

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Pokud budete mít zájem o ubytování je třeba rezervace na tel. čísle +420 731 410 796

camping, hostel nebo pokoje se sociálním zařízením.


Občerstvení – jídlo – nebude!! Pořadatel zajistí nápoje v PET láhvích, které si soutěžící budou moci koupit bez obsluhy.

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu:
Marek Paulovič:  774 955 711 nebo na marekpaulovic (zavináč) seznam.cz

Emil Pešek: 603 203 962 nebo na zavod (zavináč) jcfeeder.cz


Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Cesta na místo srazu: https://mapy.cz/s/legujutehe
Místo srazu:        https://mapy.cz/s/resomavaho
Trať:                    https://mapy.cz/s/fotugokaro
Parkování 1:      https://mapy.cz/s/dejajepoma

Parkování 2:       https://mapy.cz/s/fomulubomu

Místo ubytování: https://mapy.cz/s/kolevazeda

Vytiskněte, vyplňte a předejte při prezentaci pořadatelům!!!


covid

Místo srazu, parkování1, cesta k trati:

mapa1

Cesta na místo srazu:
cesta

Ubytování:
ubytovani


trat1

trat2

Aktualizováno (Úterý, 26 Květen 2020 23:40)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379901
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 9