Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Duo feeder cup 2020

Ostatní závody - Propozice

duo-propozice

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO !!!
párky, klobásky, pivo, limo, káva

Termín závodu:

Sobota 27. června 2020


Místo závodu:

421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí Hluboká nad Vltavou. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-3 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, karasové, jelci, úhoř.


Organizační výbor:

Ředitel závodu: Šmitmajer Marek

Garant závodu: Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí: Štěpán Pužej
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:

Náborový závod dvojic - rybolovná technika: LRU feeder

Oba členové týmu budou sedět na jednom místě cca 20m.

Každý ze závodníků vkládá ulovené ryby do svého vezírku a každý se váží zvlášť, po té se obě hmotnosti sčítají.

Výsledky jednotlivců se nevyhlašují. Budou vyhlášena nejlepší družstva.

Prezentace:

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního Onemocnění“, které je součástí těchto propozic!!!!

Losování:

Losování proběhne podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, že týmy, které v 1. kole budou sedět v prostředku, budou losovat do 2. kola z krajních míst a obráceně.

Z důvodu prevence přenosu Covid-19 bude losovat za všechny účastníky pouze jeden vybraný závodník. 

Podle obsazenosti bude trať rozdělena do dvou a více sektorů.

Opatření proti šíření koronaviru – SARS CoV-2 (COVID-19)

- ROUŠKY - od prezentace až do přesunu k sektorům jsou povinni závodníci, doprovod i pořadatelé používat roušku či jiné zakrytí úst a nosu. Stejné pravidlo platí i pro přestávku, vážení, vyhlášení výsledků apod.. V případě vyhlášení výsledků je možné ochranu obličeje dočasně sejmout pro účely fotografování.

- LOSOVÁNÍ - provede za všechny závodníky jeden vybraný pořadatel.

- ROZESTUPY - prosíme závodníky, aby při prezentaci, losování, vyhlášení výsledků a nebo i jenom při osobních debatách s kolegy zachovávali rozestupy 1,5 – 2 metry.

- DESINFEKCE - ve stanu pořadatelů a na mobilní toaletě bude pro účastníky závodu zajištěna desinfekce na ruce.

- OBČERSTVENÍ - z hygienických důvodů pořadatel nebude zajišťovat občerstvení formou bufetu, ale zajistí nápoje v PET láhvích, které si bez obsluhy budou závodníci moci vyzvednout ve stanu pořadatelů a zaplatit. Prosíme proto závodníky, aby si sebou vzali dostatek drobných mincí (5,-, 10,- a 20,-Kč).

Prosíme závodníky i doprovod aby výše uvedená pravidla dodržovali a to s ohledem jak na svoje zdraví, tak zdraví svých kolegů závodníků


Přihlášky a startovné:

Přihlášení do závodu mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 24.6.2020

Přihlášky posílejte ve tvaru:

jméno a příjmení, MO, číslo registrace obou závodníků a název týmu


Startovné závodu: 600 Kč za tým


Informace o závodu: Marek Paulovič 774 955 711 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  


Závod je otevřenou soutěží dvojic. Startovné se hradí na místě konání závodu, hlásit se do závodu, lze i na místě za zvýšené startovné: 800Kč za tým

Ceny:
-  poháry pro první tři týmy
-  věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

 

Důležité!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Je možnost postavení bivaků, stanů i karavanů kousek od závodní tratě.

Časový harmonogram:

Pátek 26. června 2020 - Příjezd, ubytování a tréning

Od 12;00 – do 20;00 je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do povolenky k lovu

Po ukončení oficiálního tréninku (20;00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán!


Sobota 27.června 2020 

08:00                                Sraz, prezentace
08:30                                Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava

09:50                                Krmení

10:00 - 14:00                   1.kolo závodu

13:55                                5.minut do konce 1.kola

14:00                                Konec 1. kola

14:00                                Vážení

15:00                                Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava

17:50                                Krmení

18:00 - 22:00                   2.kolo závodu

21:55                                5.minut do konce 2.kola

22:00                                Konec 2. kola

22:00                                Vážení

23:30                                Vyhlášení a předání cen

Časy jsou jen orientační, v průběhu závodu se mohou měnit!!!

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního Onemocnění“, které je součástí těchto propozic!!!!

Upozornění na výjimku z BPVRP platnou na revírech JčÚS:

V průběhu závodu i tréninku je udělena výborem JčÚS výjimka z ustanovení BPVRP o lovu na položenou ve smyslu že je POVLENA montáž „pevný páter noster“.


Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
Po signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího.


Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.

 

Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení a podpisu závodníka jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).


Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.


Místo srazu: https://mapy.cz/s/mubezobova 

Trať:             https://mapy.cz/s/hehohuvahe
Parkování:   
https://mapy.cz/s/hocadekeva

Možnosti ubytováni: camping: https://mapy.cz/s/puburarovo


covid

mapa1 


Aktualizováno (Středa, 10 Červen 2020 07:37)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379848
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 5