Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Propozice 2. kolo KP + KP družtev JčÚS - 2020

Pohár-Divize - Propozice

nd-propozice

Termín závodu:
12. – 13.9.2020


Místo závodu:

421 090 – Vltava 20 (Nový Dvůr) – trať je nad rozvodím Lužnice a Vltavy a nachází se na Lužnickém rameni. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-5 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Marek Šmitmajer

Garant závodu: Emil Pešek

Hlavní rozhodčí: Pužej Štěpán
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:

2. kolo KP družstev JčÚS - závod tříčlenných družstev BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

2. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS - BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

Ročník závodů 2020 se skládá ze tří dvoudenních kol (6 jednodenních závodů) pro jednotlivce i družstva (vždy ve stejném termínu a na stejném revíru). Ze soutěže jednotlivců vzejde po třetím kole „Vítěz KP JčÚS 2020“ a ze soutěže družstev „Vítěz družstev KP JčÚS 2020“.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Závod družstev je hodnocen samostatně, jedná se o nebodovaný závod pro účastníky. Losování KP jednotlivců proběhne ihned po losování soutěže družstev. KP je hodnocen samostatně jako nebodovaný závod.

Z důvodu prevence přenosu Covid-19 bude losovat za všechny účastníky pouze jeden vybraný závodník. 

Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů.

Opatření proti šíření koronaviru – SARS CoV-2 (COVID-19)

- ROUŠKY – v případě nařízení hygienické stanice Jč Kraje budou závodníci povinni od prezentace až do přesunu k sektorům závodníci, doprovod i pořadatelé používat roušku či jiné zakrytí úst a nosu. Stejné pravidlo platí i pro přestávku, vážení, vyhlášení výsledků apod.. V případě vyhlášení výsledků bude možné ochranu obličeje dočasně sejmout pro účely fotografování.

- LOSOVÁNÍ - provede za všechny závodníky jeden vybraný pořadatel.

- ROZESTUPY - prosíme závodníky, aby při prezentaci, losování, vyhlášení výsledků a nebo i jenom při osobních debatách s kolegy zachovávali rozestupy 1,5 – 2 metry.

- DESINFEKCE - ve stanu pořadatelů a na mobilní toaletě bude pro účastníky závodu zajištěna desinfekce na ruce.

- OBČERSTVENÍ – pořadatel občerstvení nezajišťuje a každý závodník si jej zajistí sám.

Prosíme závodníky i doprovod aby výše uvedená pravidla dodržovali a to s ohledem jak na svoje zdraví, tak zdraví svých kolegů závodníků.Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) i závodu družstev mailem na: 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 9.září 2020

Přihlášky posílejte ve tvaru:   jméno a příjmení, telefonní číslo, MO, číslo registrace

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního Onemocnění“, které je součástí těchto propozic!!!!

 

Startovné 1. kola krajského přeboru JEDNOTLIVCŮ pro předem přihlášené je:  300,- Kč

Startovné 1. kola krajského přeboru DRUŽSTEV pro předem přihlášené je:  100,- Kč / závodník

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné + 100,-Kč za každou soutěž do které jsou přihlášeni

Krajský přebor jednotlivců je otevřenou soutěží. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).

Krajský přebor družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družstev. Startovné se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).

Časový harmonogram:

Pátek 11. září 2020 - Příjezd, ubytování a tréning

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není

povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20;00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

Již v pátek 11.9. platí pro přihlášené závodníky výjimka od výboru JčÚS z BPVRP týkající se definice „Lovu na položenou“ ve smyslu že JE POVOLEN „Pevný páternoster“.

 

Sobota 12. září 2020 

08:30 - 09:00              Sraz, prezentace 

09:00 - 09:30              Ustanovení JURY a Losování
09:30 - 10:30              Přesun k sektorům
10:30                          1. signál – začátek přípravy
10:30 - 11:50              Příprava
11:00                          2.signál kontrola krmení
11:50                          3.signál-krmení
12:00                          4. signál začátek 1. kola závodu
16:55                          5. signál - 5 min. do konce kola
17:00                          6. signál konec 1. kola, vážení
17:00                          Vážení 1. kola závodu

Neděle 13. září 2020

07:00 - 07:30              Sraz na závodním úseku
07:30                           Losování
08:00 - 09:00              Přesun k sektorům
09:00                          1.signál začátek přípravy
09:00 - 10:20              Příprava
09:30                          2.signál kontrola krmení
10:20                          3.signál-krmení
10:30                          4. signál - začátek 2.kola závodu
15:25                          5. signál - 5 min. do konce kola
15:30                          6. signál - konec 2. kola
15:30 - 16:00              Vážení
17:00                          Vyhlášení výsledků, předání cen

Výhry:
poháry pro první tři místa tohoto kola KP družstev
poháry pro první tři místa tohoto kola KP jednotlivců

poháry pro vítěze sektorů

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály

1. První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:

- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán a potvrzen závodníkem Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.

Důležité!!! 

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Je možné stanovat přímo u závodní trati


Občerstvení: občerstvení zajištěné nebude!!

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu: Emil Pešek: 603 203 962 nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.


Místo srazu: https://mapy.cz/s/1W2t7
Trať: https://mapy.cz/s/1W2p8
Parkování: https://mapy.cz/s/1W2s5
Místo pro stanováníhttps://mapy.cz/s/1W2uB


Vytiskněte, vyplňte a předejte při prezentaci pořadatelům!!!


covid

Místo srazu, parkování1, cesta k trati:

mapa1

Cesta na místo srazu:
cesta

Ubytování:
ubytovani


trat1

trat2

Aktualizováno (Středa, 16 Září 2020 21:13)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 381004
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 3