Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

2. kolo Divize, KP a NEdivizních družstev 2022

Pohár-Divize - Propozice

hlavicka

sponzori

Termín závodu:
10. - 11.9.2022

421 090 – Vltava 20 (Nový Dvůr) – trať je nad rozvodím Lužnice a Vltavy a nachází se na Lužnickém rameni.
Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-5
m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná,
kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:          Marek Šmitmajer

Garant závodu:                      Jiří Svoboda

Hlavní rozhodčí:        Psohlavec Roman
JURY:                          bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodu:

2. kolo divize JčÚS- závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS Jihočeského Územního svazu.

2. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS.

2. kolo JčÚS družstev - závod tříčlenných družstev (Vyhodnocení bude pouze při 3. kole jako výsledek za všechny 3 závody, závodníci v družstvu se mohou měnit ve všech 3. kolech závodu, bez dopředu nahlášených náhradníků).

Informace o závodu:
Svoboda Jiří : 606 606 699

Přihlášky a startovné:

KP jednotlivců a NEdivizních družstev:

mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 5.9.2022

Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace + eventuelně název týmu pro KP JčÚS pohár družstev (pouze pro případ, pokud bude závodník závodit i v družstvech- toto není povinnost pro zúčastnění KP jednotlivců).

 

Startovné 1. kola krajského přeboru pro předem přihlášené je:  400,- Kč.
Člen NEdivizního družstva v samostatné tříkolové soutěži za každé kolo: 100,-Kč

Startovné 1. kola krajského přeboru pro děti do 15-ti let (U14) je 100,-Kč

Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí: 600 ,-Kč

Startovné se hradí na místě konání závodu při prezentaci.

Divize družstev JčÚS:

mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 5.9. 2022

Divize družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družstev. Startovné se hradí na místě konání závodu při prezentaci prvního kola závodu (ročníku).

 

Časový harmonogram:

Pátek 9.9.2022

Od 12:00 – do 19:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. Místa pro trénink se nebudou losovat. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (19:00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán!

Sobota 10 .9. 2022

08:30 - 09:00              Sraz, prezentace
09:00 - 09:30              Ustanovení JURY a Losování
09:30 - 10:30              Přesun k sektorům
10:30                          1. signál – začátek přípravy
10:30 - 11:50              Příprava
11:00                          2.signál kontrola krmení
11:50                          3.signál-krmení
12:00                          4. signál začátek 1. kola závodu
16:55                          5. signál - 5 min. do konce kola
17:00                          6. signál konec 1. kola, vážení
17:00                          Vážení 1. kola závodu

Neděle 11 .9. 2022

07:00 - 07:30              Sraz na závodním úseku
07:30                           Losování
08:00 - 09:00              Přesun k sektorům
09:00                          1.signál začátek přípravy
09:00 - 10:20              Příprava
09:30                          2.signál kontrola krmení
10:20                          3.signál-krmení
10:30                          4. signál - začátek 2.kola závodu
14:25                          5. signál - 5 min. do konce kola
15:30                          6. signál - konec 2. kola
15:30 - 16:00             Vážení
17:00                          Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Výhry:

Poháry pro první tři místa tohoto kola Divize

Poháry pro první tři družstva - finále Divize
Poháry pro první tři místa tohoto kola KP (POUZE JEDNOTLIVCI, TÝMY BUDOU OCENĚNY AŽ JAKO VÝSLEDEK ZE 3.KOL KP)

Poháry pro vítěze sektorů

Medaile pro tři nejlepší závodníky do 15-ti let (U14)

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály

1.První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:

- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná pro KP)

- plavačkový vezírek pro uchovávání úlovků během závodu (pro případ větších úlovků doporučujeme náhradní vezírek)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

Po dobu oficiálního tréninku a závodu pro přihlášené závodníky NEPLATÍ zákaz používání montáže „Páter noster“. Platí výjimka výboru ÚS. 

Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán a potvrzen závodníkem. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.


Důležité!!!
Ubytování organizátor nezajišťuje.
Přespat je možné na louce u tratě ve stanech

Trať:

Platí přísný zákaz vjezdu na cestu podél závodního úseku (soukromá cesta). Pořadatel si vyhrazuje právo v takovém případě závodníka penalizovat či diskvalifikovat. Totéž platí pro udržování pořádku na trati a tábořišti! Doporučujeme pro přepravu více/nadměrných věcí použití vozíčku, kárky, atd. 


Občerstvení není zajištěno.

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Místo srazu a parkování:

Místo srazu+ parkování : 49.2345928N, 14.3937839E

 

mapa

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny! 

Aktualizováno (Úterý, 16 Srpen 2022 21:04)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379835
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 8